Plantskola - Fakta och information om Plantskolor

E-planta

E-plantor

År 1990 utvecklades E-plantsystemet och E-plantan. E-planta är en typ av kvalitetsmärkning för plantor, buskar och träd så att träd och buskar. Plantorna som plantskolorna säljer och är E-plantemärkta har följande fördelar.

  • En E-planta passar för svenska förhållanden
  • E-plantor är odlade under en tid i Sverige så att det visat att det är motståndskraftiga mot våra skadeinsekter och vårt svenska klimat.
  • E-plantorna har normalt inga sjukdomar.
  • E-plantan är en helt naturlig och äkta växt som inte manipulerats genetiskt.


E-plantsystemet

E-plantsystemet

E-plantesystemet innebär att en E-planta har genomgått omfattande tester och passar för vårt klimat och våra svenska förhållanden. Många av E-plantorna har tagits fram och testats hos SLU, Statens LantbruksUniversitet.

En E-planta, som du kan köpa på en plantskola, har ett stort E efter växtens latinska namn. Vid köp av E-plantor i parti kan man begära ett certifikat med ett unikt nummer.